age!

 

    امروز دوستم می گفت: فکر نمی کنی دچار پدیده aging شدیم؟؟

    حالا که دارم فکر می کنم می بینم راست میگه!

    همه چی داشت خوب پیش می رفت که یهو به خودم اومدم و دیدم بزرگ شدم!

    نمی خوام! دوست ندارم!  ناراحت

 

/ 0 نظر / 6 بازدید