طلب   

 

   ١۵سال با یه خاطره تلخ زندگی می کنی و منتظری یه وقتی طرفتو ببینی یا باهاش حرف بزنی و از خاطرت با اون بگی، به این امید که بهت یه توضیح خشک و خالی بده و مرهم بذاره روی زخم کهنت! یا در اوج به خرج دادن مرام ازت عذر خواهی کنه! از خود راضی

  اما وقتی تعریف می کنی، طرف اصلاً یادش نمیاد که همچین اتفاقی هم افتاده بوده .. وای چه دردی داره! عصبانی

   ببین امشب من چه حالی شدم! ناراحت


لینک