:(   

 

   وقتی تو وجودت احساس ضعف میکنی، شوخی های دیگران ناراحتت میکنه. ناراحت

   لعنتی!

   پ ن : اینجا کرمانشاه است ساعت 11 شب روز 28 آبان!

            اینو نوشتم که تا جاییکه ممکنه یادم بمونه!! عصبانیعصبانی

 

لینک