پایان یکروز تلخ   

 

   وقتی که با هم حرف نمی‌زنیم، یا وقتی که حرف‌هایمان را به هم نمی‌زنیم، "صمیمیت" خود بخود دیگر نیست.

  امروز، روز تولد من بود و فقط خودم می دونم (نه خدا!!!) چه حالی داشتم و چقدر دلم گرفته بود و چقدر دلم می خواست تنها نباشم...

 

 

لینک
   من   

 

  و امروز شکستم، با تمام وجود ...

  و حالا منم، زنی تنها ...

 

لینک